LIÊN LẠC

Mọi ý kiến hoặc dịch vụ Quảng Cáo xin liên lạc:
Chris Phan
CEO/President Viet Star Radio/Viet Star Tuần Báo
VIET STAR MEDIA GROUP
14884 Dillow St. Westminster, CA 92683
Email: Mediavietstar@yahoo.com
(Office) 714 622 4039 hoặc 714 622 4091
(Cell) 714 624 0606
Đồng hương Việt Nam khắp mọi nơi trên toàn hế giới đang lắng nghe Viet Star Radio trực tiếp phát thanh qua VIETSTARONLINE.COM 24/7. Quảng cáo trên đài Viet Star Radio sẽ có nhiều kết quả hữu hiệu nhất. Nơi nào có Internet, nơi đó có tiếng nói của Viet Star Radio với những tin tức cập nhật, những thông tin hữu ích và những cuộc đàm thoại nóng bỏng với thật nhiều mầu sắc.

2 comments on “LIÊN LẠC”

  1. le Trong

    Cam on ban thuc hien chuong trinh. Rat huh ich va that hay, cam on Chris Phan.
    Am thanh nghe rat to. Chuc suc khoe den ban thuc hien chuong trinh…
    Hot…hot. …station in town. Bravo

Leave a Reply