Việt Star Radio


Mến chào  Qúy Thính Giả của  Việt Star Radio , phát thanh từ Little Saigon tại miền  nam California, trên làn sóng điện toán toàn cầu qua trang nhà vietstaronline.com . Chương trình được phát thanh trực tiếp (Live broadcast) từ 5pm-11pm mỗi ngày và được phát lại  24/7.  Chương trình cũng được trực tiếp phát thanh qua làn sóng 1480am vào mỗi chiều Chủ Nhật từ 7-10pm.

Nơi nào có Internet, nơi đó có tiếng nói của VietStar Radio qua Iphone, Ipad, Notebooks và Android devices !!!!